Polityka prywatności

Zbieranie danych osobowych i korzystanie z nich

Dane osobowe to informacje, które mogą posłużyć do identyfikacji tożsamości lub kontaktu z daną osobą.

Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych, ilekroć pozostaje z nami w kontakcie. Why Design może łączyć te dane z innymi danymi na potrzeby dostarczania i ulepszania produktów, usług, treści i reklam. Podawanie wymaganych przez nas danych osobowych nie jest obowiązkowe.

Poniżej przedstawiono przykładowe typy danych osobowych, które Why Design może zbierać, oraz potencjalne sposoby korzystania z tych danych.

Zbierane dane osobowe

Gdy Użytkownik kontaktuje się z nami przez formularz kontaktowy, Why Design może zbierać dane takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail.

Korzystanie przez Why Design z danych osobowych Użytkownika

Why Design może przetwarzać dane osobowe Użytkownika do celów określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności po uzyskaniu stosownej zgody Użytkownika na takie działania, a także w celu spełnienia wymogów prawnych ciążących na Why Design oraz w przypadkach, gdy Why Design uzna, że jest to niezbędne do zabezpieczenia naszego słusznego interesu lub osoby trzeciej, na rzecz której wymagane może być ujawnienie danych.

  • Zebrane dane osobowe umożliwiają nam informowanie Użytkownika o nowych usługach, promocjach i zbliżających się wydarzeniach. Użytkownik, który nie chce otrzymywać od nas informacji pocztą e-mail, może z nich w każdej chwili zrezygnować, zmieniając swoje preferencje.
  • Dane osobowe Użytkownika mogą okresowo służyć nam do przekazywania ważnych powiadomień dotyczących m.in. zmian postanowień umów lub cen usług. Powiadomienia takie są istotne dla relacji Użytkownika z nami, Użytkownik nie może zatem zrezygnować z ich otrzymywania.

Pliki cookie i inne technologie

W witrynach, usługach internetowych, wiadomościach e-mail i reklamach Why Design mogą być stosowane pliki cookie i inne technologie, takie jak znaczniki pikseli i sygnalizatory WWW. Technologie te pozwalają nam lepiej zrozumieć zachowania Użytkowników, wskazują, które części witryny są przez nich odwiedzane, a także ułatwiają wyświetlanie reklam i prowadzenie wyszukiwań oraz mierzą ich efektywność. Dane zbierane za pomocą plików cookie i innych technologii są uznawane za dane niebędące danymi osobowymi. W zakresie, w jakim przepisy prawa krajowego uznają adresy protokołu internatowego (IP) lub inne tego typu identyfikatory za dane osobowe, są one jednak również uznawane przez Why Design za dane osobowe. Podobnie w zakresie, w jakim dane niebędące danymi osobowymi są powiązane z danymi osobowymi, na potrzeby niniejszych Zasad ochrony prywatności Why Design traktuje takie powiązane dane jako dane osobowe.

Podobnie jak większość witryn również witryna Why Design automatycznie zbiera określone dane i zapisuje je w plikach dziennika. Dotyczy to m.in. adresów protokołu internetowego (IP), typu i języka przeglądarki, danych dostawcy usług internetowych, aplikacji oraz stron odsyłających i wyjścia, systemu operacyjnego, sygnatury czasowej oraz danych dotyczących przepływu Użytkowników.

Why Design może zmieniać niniejsze Zasady ochrony prywatności. W przypadku każdej istotnej zmiany w witrynie pojawi się odpowiednie powiadomienie oraz uaktualniona wersja Zasad ochrony prywatności.

Administratorem danych jest:

Why Design Dominika Wyspiańska | Wojska Polskiego 50/3, Oleśnica | NIP 9112042764